Wat is het perfecte stookhout

Om schoon en verantwoord te kunnen stoken, is een goede verbranding van het vrijkomende houtgas nodig. Veel houtstokers denken dat het hout brandt, maar dat is niet het geval. Het zijn de houtgassen die, in combinatie met voldoende zuurstof, branden en een prachtig vlammenspel realiseren. De eigenschappen van het hout bepalen onder andere hoe goed deze gassen vrijkomen en ontbranden. 

Het gebruik van het juiste hout is daarom belangrijk voor een zo goed mogelijke verbranding. Daarbij is het goed om te letten op het vochtpercentage van het hout, de houtsoort en het formaat van de houtblokken. Door rekening te houden met deze factoren stook je de perfecte vlammen. In dit artikel lees je er alles over!

Hoe droog moet stookhout zijn?

Droog hout is één van de voorwaarden om emissiearm en dus zonder overlast te kunnen stoken. Het perfecte vochtgehalte van stookhout ligt tussen de 12 en 15 procent. Te nat hout belemmert de verbranding van houtgassen. Veel energie gaat dan verloren aan het verdampen van vocht. Daarnaast verdringt de waterdamp verbrandingslucht waardoor het vuur wordt verstikt, het hout moeilijker kan ontgassen en de verbranding wordt afgeremd. Hierdoor wordt er veel schadelijk onverbrand houtgas uitgestoten dat buiten voor overlast kan zorgen. 

 

Vooral tijdens de opstartfase belemmert waterdamp de gewenste temperatuur in de kachel. Het is dan moeilijker om de kachel aan te krijgen. Maar ook wanneer de kachel eenmaal brandt, blijft het vocht de temperatuur negatief beïnvloeden. Houtgassen krijgen niet de kans om goed te verbranden waardoor de emissie onnodig hoog is. Het is dus belangrijk om droog hout te gebruiken. Een ander voordeel van het stoken van droog hout is dat ook het rendement vele malen hoger is. Een blok hout geeft in dit geval meer warmte aan de ruimte af. Simpelweg omdat meer houtgassen de kans krijgen om te ontvlammen en er minder energie verloren gaat aan het verdampen van vocht.   

Maar hout kan ook te droog zijn. Een te laag vochtpercentage is niet wenselijk omdat dit hout veel te snel laat ontgassen. De kachel kan deze snelle ontgassing vaak niet bijbenen waardoor er veel uitstoot plaatsvindt met een grote kans op overlast. 

Vochtpercentage meten

Om het vochtpercentage van een stuk hout te bepalen, is het gebruik van een houtvochtmeter noodzakelijk. Deze meters zijn voor een klein bedrag aan te schaffen bij verschillende bouwmarkten, via een online shop of bij de haardenspeciaalzaak. Voor het meten van het houtvochtpercentage zijn er een aantal richtlijnen waar je rekening mee moet houden. In het artikel ‘Hoe meet ik het vochtpercentage van hout?’ lees je alles over hoe je het vochtpercentage kunt meten.

Polsdik gekloofd hout

Voor een goede verbranding is ook het formaat van het brandhout belangrijk. Te grote blokken vatten minder goed vlam en zorgen daarmee dat de kachel niet goed op temperatuur komt. De vrijgekomen houtgassen kunnen dan niet goed ontbranden. Dit veroorzaakt een hogere uitstoot van schadelijke stoffen. Een goed formaat houtblok heeft een omtrek van maximaal 30 cm (‘polsdik’) en is 25 tot 30 cm lang. Wanneer het gekloofde hout vervolgens kruislings in de verbrandingskamer wordt opgestapeld, kan het hout in de aanwezigheid van voldoende zuurstof en warmte goed ontgassen en ontvlammen. Een perfecte manier om hout aan te steken is met de Zwitserse aansteekmethode.  

 

Ongekloofd hout vat minder snel vlam omdat de houtgassen minder goed vrij komen doordat de bast als een barrière werkt. Het is daarom aan te raden om ook kleinere stukken hout, zoals bijvoorbeeld takken, te kloven. Deze kun je dan perfect gebruiken bij het aansteken van de kachel.  

Hout laten drogen

Je ziet ze vaak staan, prachtig opgestapelde blokken gekloofd hout. Naast dat het er mooi uit ziet, heeft het ook een functie. Het hout droog op deze manier namelijk goed. Er zijn hierbij een aantal factoren waar je rekening mee moet houden voor een optimaal droogproces van het hout. Lees er alles over in het artikel ‘Hoe en hoelang moet hout drogen?’

Houtsoort

Zoveel soorten bomen, zoveel soorten hout. Maar niet elke boomsoort is even geschikt als brandhout. Dit komt door het verschil in calorische waarde oftewel verbrandingswaarde, met andere woorden; hoeveel warmte hout afgeeft wanneer het wordt verbrand. Sommige houtsoorten ontgassen bijvoorbeeld veel te snel waardoor er een grote hoeveelheid onverbrande houtgassen via het rookkanaal naar buiten ontsnappen. In het artikel ‘Geschikte en ongeschikte houtsoorten om te stoken’ lees je welke soorten meer geschikt zijn als stookhout en welke soorten je beter kunt laten liggen.

Zoek