Wat is de Zwitserse stookmethode?

Een manier om verantwoord en gecontroleerd de kachel aan te steken, is door gebruik te maken van de Zwitserse stookmethode. Met deze methode steek je het hout van boven naar onderen aan, net zoals een kaars brandt. Op deze manier zorg je ervoor dat al vanaf het begin de vrijkomende houtgassen zo goed mogelijk kunnen verbranden. Houtgassen stijgen op en wanneer er dan een vlam (en dus voldoende temperatuur) aanwezig is, krijgen deze houtgassen de kans om te verbranden. Dit is anders wanneer het hout van onderen wordt aangestoken. Het vrijgekomen houtgas botst op de koude blokken hout boven de vlam waardoor het houtgas niet of heel slecht verbrandt. De schadelijke gassen stijgen op, gaan onverbrand het rookkanaal in en zorgen voor onnodig veel uitstoot en mogelijke overlast. Kortom, verantwoord stoken begint al bij het aansteken van de kachel.

Kruislings stapelen van groot naar klein

Voor een goede verbranding moet de kachel snel maar gecontroleerd de juiste temperatuur bereiken. Tot die tijd moeten alle houtgassen die vrijkomen, zo goed als mogelijk de kans krijgen om te verbranden. Dit bereik je door houtblokken van groot naar klein kruislings op te stapelen. De grote houtblokken komen onder en de kleinste boven, eindigend met kruislings opgestapelde aanmaakhoutjes met daarbovenop de aanmaakblokjes. Stapel de blokken met de gekloofde vlakken naar binnen. Deze vlakken vatten namelijk sneller vlam. De kleinste blokken worden aangestoken met aanmaakblokjes en laten de steeds grotere blokken daaronder gemakkelijk ontvlammen. De blokken vatten zo geleidelijk en gecontroleerd vlam en de temperatuur wordt geleidelijk opgebouwd.

Bijvullen houtkachel

Tijdens het bijvullen van de kachel is de kans op ongewenste uitstoot van rookgassen en fijnstof groter. De kacheldeur gaat open waardoor warmte, die nodig is voor een goede verbranding, verloren gaat. Ook wordt de luchtstroom in de kachel verstoord. Het is belangrijk dat de nieuwe stukken hout snel ontbranden om te voorkomen dat er veel onverbrand houtgas wordt uitgestoten. 

Hét moment om nieuw hout bij te leggen is wanneer de laatste vlammetjes nog uit het koolbed komen, en net voordat er geen vlammetjes meer zijn en alleen nog gloeiende kooltjes. Zo verstoor je de al gaande verbranding het minst en heeft het koolbed de meeste hitte om het nieuwe hout te ontsteken. Ook is het belangrijk om te zorgen voor voldoende zuurstof. Zet daarom de zuurstoftoevoer maximaal open tot het vuur goed brandt. Zet de toevoer daarna maximaal tot de helft terug.

Stappenplan Zwitserse aansteekmethode

 1. Vochtpercentage meten
  Meet het vochtpercentage van het hout op de juiste manier met een vochtmeter. Dit percentage moet tussen de 12-15% zijn. Te nat hout brandt onvolledig en veroorzaakt zo onnodige uitstoot van schadelijke gassen. Maar ook te droog hout brandt onvolledig doordat houtgassen te snel vrijkomen en daardoor niet de kans krijgen om te verbranden.
 2. Kruislings stapelen hout
  Stapel het hout kruislings op elkaar waarbij het polsdik (omtrek houtblok maximaal 30 cm) gekloofd hout helemaal onderop ligt. De steeds dunnere blokken stapelt u kruislings naar boven tot de dunste stukken bovenop liggen. Zorg dat de gekloofde vlakken van de houtblokken naar binnen liggen. Deze gekloofde kanten vatten namelijk sneller vlam. Eindig de stapel met kruislings opgestapelde stukken aanmaakhoutjes met daarbovenop de aanmaakblokjes.
 3. Luchttoevoer helemaal open
  Zet de luchttoevoer van de kachel helemaal open zodat er voldoende zuurstof in de kachel kan komen. Zonder voldoende zuurstof kunnen de houtgassen namelijk niet goed verbranden. De kachel gaat in dit geval extra veel rook produceren en de kachel is moeilijk aan te krijgen. 
 4. Steek de aanmaakblokjes aan
  Steek de aanmaakblokjes aan. Indien nodig kun je de deur van de kachel op een kiertje zetten zodat het vuur extra zuurstof krijgt. Wanneer de bovenste aanmaakhoutjes goed branden kun je de deur weer sluiten.
 5. Zet de ABCAT® in de actieve stand
  Indien u een ABCAT® houtrookfilter heeft zet u nu, na het sluiten van de kacheldeur, de ABCAT® in de actieve stand. De ABCAT® warmt nu tegelijk met de kachel en schoorsteen op en is zo het snelst actief. 
 6. Luchttoevoer terugzetten
  Wanneer alle houtblokken goed branden kun je de luchttoevoer lager zetten, maar nooit helemaal dicht. Het vuur moet namelijk voldoende zuurstof krijgen om alle houtgassen goed te kunnen verbranden. Het is aan te raden om de luchttoevoer niet meer dan de helft dicht te zetten. 
 
Tip: Check voordat je gaat stoken, eerst altijd de stookalert.
Zoek