Hoe meet ik het percentage aan houtvocht?

Droog hout is één van de voorwaarden om emissiearm en dus zonder overlast te kunnen stoken. Het perfecte vochtgehalte van stookhout ligt tussen de 12 en 15 procent. 

Te vochtig hout belemmert de verbranding van houtgassen. Veel energie gaat dan verloren aan het verdampen van vocht en de waterdamp verdringt verbrandingslucht. Hierdoor brandt het vuur slecht waardoor de kachel niet de gewenste temperatuur bereikt om alle vrijgekomen houtgassen goed te kunnen verbranden. Deze gassen, met daarin onverbrande houtrookverbindingen, verlaten het rookkanaal en veroorzaken zo overlast. Door het vochtpercentage van het hout te meten weet je of het hout al droog genoeg is om te kunnen stoken. 

3 stappen voor een perfecte houtvochtmeting

In 3 stappen leggen wij je precies de stappen uit voor een perfecte vochtmeting van het hout.

1. Kloof het hout

In de kern van een houtblok zit meer vocht dan aan de buitenzijde. Om een betrouwbare meting te kunnen doen is het dus belangrijk om de houtblokken die u gaat meten eerst te kloven. Het vochtpercentage wordt gemeten op het gekloofde vlak. 

2. Meet op 3 verschillende plekken

Plaats de voelers van de vochtmeter op drie punten dwars op de nerf van het hout. Door de meter dwars op het gekloofde vlak te plaatsen, voorkomt je dat het vochtpercentage van dezelfde houtvat gemeten wordt. Een boom is namelijk opgebouwd uit houtvaten die verticaal lopen. 

3. Neem het gemiddelde van de 3 metingen voor een betrouwbaar resultaat

Het gemiddelde van deze drie percentages geeft een goed beeld van het vochtpercentage in het houtblok.

Tip: Voor een representatieve meting van de houtvoorraad, meet je het beste meerdere stukken hout uit verschillende delen van de houtstapel. Zo bepaal je het gemiddelde vochtpercentage van de houtstapel en weet je of het hout droog genoeg is om te stoken. 

Zoek