Wat zit er allemaal in houtrook?

Bij de verbranding van hout komen restproducten vrij die, wanneer ze onverbrand de schoorsteen verlaten, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Hieronder een overzicht van de stoffen die vrijkomen tijdens het stoken van hout: 

 • Vliegas bestaande uit niet brandbare, inerte stofdeeltjes. 
 • Zware metalen waaronder koper, lood, zink en cadium. 
 • Dioxines en funaren.
 • Stikstofverbindingen (NO, NO2, HCN, NH3, N2O). 
 • Koolwaterstofverbindingen; alidaten, cyclische (vooral benzeen) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), formaldehyden, alcohol, ketonen, esters en anderen. 
 • Koolstof en roet.
 • Zuurstof, kooldioxide, koolmonoxide en water.

Wat is belangrijk voor een goede verbranding?

Veel factoren spelen een rol bij de totstandkoming van een goede verbranding. Het type kachel, stookgedrag, kwaliteit van brandstof, weersomstandigheden, zuurstoftoevoer en het type rookafvoerkanaal spelen allemaal een rol bij het goed laten ontbranden van houtgas. Een slechte verbranding ontstaat wanneer één of meerdere van deze aspecten niet optimaal zijn.

Welke stoffen komen vrij bij onvolldige verbranding?

Hieronder een overzicht van de stoffen die vrijkomen bij een onvolledige verbranding: 

 • Meerdere koolwaterstofverbindingen met name polycyclische.
 • Aldehyden (alkanalen). Bijvoorbeeld asceetaldehyde (ethanal), propionaldehyde (propanal), formaldehyde en andere. 
 • Organische zuren waaronder mierenzuur, azijnzuur, propionzuur (propaanzuur) en andere.
 • Gecondenseerde aromaten.
 • Styreen (ethenylbenzeen).
 • Fenol (hydroxybenzeen).
 • Overige verbindingen: guaiacol, ethylguaiacol, furfurylalcohol. 

Binnen deze groepen zijn nog circa 500 afzonderlijke verbindingen te onderscheiden! 

Bekijk de kleur van het rook uit het rookkanaal 

Gelukkig hoeft je geen scheikundige te zijn om te kunnen bepalen of je schoon stookt of niet. De kleur van het rook die uit de schoorsteen komt vormt een goede indicatie voor de kwaliteit van de verbranding in de houtkachel. Donkerblauwe en geelbruine rook duidt op onvolledige verbranding. De rook bevat veel teerdeeltjes en as. De pijp roet in dit geval dicht met nadelige gevolgen. Lichtgrijze rook kan op dezelfde kwaal duiden, maar nu bevat de rook veel waterdamp (stoom). Witte of lichtgrijze rook die vooral op koude dagen snel in de atmosfeer oplost, duidt op een goede verbranding. De witte kleur komt voornamelijk van de waterdamp in de rook, afkomstig van het vocht in het hout en uit de verbrandingslucht. 

Zoek