Het nut

Het nut van een ABCAT® houtrookfilter

Lees ook:

Het nut van een ABCAT® houtrookfilter

Stoken op hout is in meerdere opzichten een goed alternatief voor het verwarmen met fossiele brandstof. Maar hout is chemisch gezien een behoorlijk complexe brandstof. Eigenlijk gaat het stoken van hout in kachels, zelfs in de beste en duurste kachels en met het mooiste hout, altijd samen met de uitstoot van geurstoffen, roet, fijnstof en vele andere stoffen. Op dat punt schiet de innovatieve techniek van de ABCAT® houtrookfilter te hulp.

Vrijwel iedere auto heeft momenteel een katalysator en/of roetfilter om het onvermijdelijke CO en roet van automotoren terug te dringen. Het ABCAT® houtrookfilter van EcoCat past een vergelijkbare katalysatortechnologie nu ook toe op de “uitlaat” van houtgestookte kachels. Het houtrookfilter met katalysator is een oplossing om de uitstoot van een kachel te verlagen en stookoverlast te voorkomen. 

De werking van het filter in de praktijk

De ABCAT® is een houtrookfilter met katalysatortechniek. In de praktijk betekent dit dat de geur van de rook uit de schoorsteen sterk wordt verminderd. Daarbij vermindert het filter tot 96% van onvermijdelijke uitstoot van schadelijke stoffen zoals PAK’s en fijnstof (roet, teer, as en houtstof). De katalysator is eenvoudig in te bouwen in een bestaand of in een nieuw rookgasafvoerkanaal. Het filter begint al te werken vanaf 100 graden en werkt optimaal vanaf 300 graden. Daarbij heeft de ABCAT een geringe invloed op de natuurlijke trek in uw schoorsteen. Daarnaast is de ABCAT® zeer eenvoudig schoon te maken door het filter uit te kloppen of af te spoelen onder de kraan. 

Over DE ABCAT®

Is een ABCAT® houtrookfilter geschikt voor mijn kachel?

Om er achter te komen of het ABCAT® houtrookfilter geschikt is voor jouw houtkachel, dient de (installatie van de) kachel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Check de video voor meer informatie!

Het filter is ook geschikt voor nieuwe houtkachels

Deze grafiek laat een voorbeeld zien van de houtrooktemperatuur bij de keuring van een Ecodesign 2022 houtkachel.

De lichtblauwe stippellijn is de temperatuur die de kachelproducent in haar documentatie opgeeft, in dit voorbeeld 265°C. Deze temperatuur kunt u ook terugvinden op het typeplaatje van de kachel. De lichtblauwe doorgetrokken lijn laat het verloop van de temperatuur zien waarvan 265°C het gemiddelde is. Deze temperatuur wordt in de schoorsteen gemeten, ongeveer 1,5 meter na de kachel. 

De donkerblauwe stippellijn laat de gemiddelde temperatuur zien direct na de kachel op de plek waar de ABCAT gemonteerd wordt. De donkerblauwe doorgetrokken lijn laat het verloop van de temperatuur ter hoogte van de ABCAT zien.

Het is dus geen enkel probleem om een ABCAT te combineren met een moderne Ecodesign houtkachel!

De werking van de ABCAT® is optimaal bij een juiste stookwijze. Kijk voor meer informatie op de website van houtrookfilter. De cijfers zijn gebaseerd op resultaten van het Duitse testinstituut RRF

De belangrijkste feiten en cijfers van het ABCAT®-houtrookfilter op een rij:

  • Nagenoeg geen geur meer waarneembaar
  • Reducties voor CO en ‘vluchtige organische verbindingen’ zoals koolwaterstoffen > 55%
  • Reductie stof 65%
  • Verhoging rendement 3%

Feiten en cijfers

Zoek