MENU

Wat is de Stookalert?  

Met het Stookalert roept het RIVM mensen op om onder bepaalde weersomstandigheden de houtkachel uit te laten. Wanneer de weersomstandigheden niet optimaal zijn kan het stoken overlast geven door de uitstoot van schadelijke houtgassen.

Deze gassen ontstaan wanneer het hout niet goed kan branden. Het vuur is onder deze weersomstandigheden moeilijker aan te krijgen omdat er onvoldoende trek is en wanneer het hout eenmaal brandt, brandt het onvolledig. Bijvoorbeeld wanneer er veel mist in de lucht hangt. Houtgassen kunnen dan onvoldoende ontsteken en verlaten de schoorsteen in de vorm van rook.

Rook bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAKS’s), benzeen en koolmonoxide. Het houtrook blijft vervolgens laag hangen en veroorzaakt overlast voor uw omgeving. Vooral kwetsbare groepen kunnen last hebben van de rook: mensen met long-, hart- of vaatziekte, ouderen of kleine kinderen. Het is dus aan te raden om voordat u gaat stoken, de Stookalert te raadplegen. De Stookalert kunt u raadplegen via de website van Stookalert. 

De Stookwijzer

Een alternatief voor de Stookalert is de Stookwijzer. Waar de Stookalert per provincie een advies afgeeft, geeft de Stookwijzer een advies per plaatst. Daarnaast gaat een Stookalert uit als de helft van een provincie minimaal 6 uur lang een verwachting heeft voor ongunstige omstandigheden. De Stookwijzer ververst de informatie daarentegen elk uur. De metingen van Stookwijzer kunnen daarom afwijken van andere actuele metingen zoals die van de Stookalert. 

Wanneer wordt de Stookalert afgegeven? 

De weersverwachting van het KNMI bepaalt of er een Stookalert wordt afgegeven. Er wordt gekeken naar de windsnelheid en naar de dikte van de onderste luchtlaag. Deze luchtlaag, ook wel grenslaag genoemd, wordt gevormd door de onderste paar honderd meter van de atmosfeer. De grenslaag is van groot belang voor weer en klimaat. Wind, temperatuur en vocht in de onderste lagen van de atmosfeer zijn van grote invloed op het weer aan de grond. Bij weinig wind en een dunne grenslaag blijft rook hangen en wordt de lucht slecht ververst. Geen ideale situatie om hout te stoken dus. 

Naast de weersomstandigheden kijkt het RIVM ook naar de hoeveelheid aan smog door fijnstof, ozon en stikstofdioxide dat in de lucht hangt. Via een luchtkwaliteitsindex wordt de mate van deze verontreiniging weergegeven. Bij een te hoge index is hout stoken niet verstandig en zal er een negatief advies uitgaan. 

Wanneer zijn de weersomstandigheden goed om hout te kunnen stoken?

De ideale weersomstandigheden voor het stoken van hout is wanneer er een windje met minimaal windkracht 2 staat. Het is niet mistig en de lucht is vrij van smog. Onder deze omstandigheden heeft de kachel voldoende trek waardoor het aansteken gemakkelijk gaat en er minimale houtgassen in de vorm van rook vrijkomen. Het rook dat alsnog vrijkomt kan goed verwaaien. Raadpleeg Stookalert om zeker te weten dat de weersomstandigheden goed zijn om schoon te kunnen stoken. 

Naast voldoende trek zijn er uiteraard ook andere factoren die belangrijk zijn om emissiearm te kunnen stoken. Het is dus niet zo dat wanneer er genoeg wind staat u geen rekening meer hoeft te houden met factoren zoals het soort hout, de manier van aansteken, het vochtpercentage in het hout etc. Deze elementen blijven allemaal even belangrijk. Wanneer alle factoren goed zijn, hoeft houtstook helemaal geen overlast te veroorzaken. Schoon en veilig hout stoken kunt u leren. Bezoek daarvoor bijvoorbeeld een stookavond. Met een aantal tips kunt u bewust en dus schoon leren stoken. 

Een katalysator biedt ook uitkomst. Met een katalysator/ houtrookfilter verwijdert u houtgassen die toch de kans hebben gekregen om onverbrand te ontsnappen. De katalysator zorgt dat deze gassen alsnog worden verbrand, nog voordat deze het rookkanaal verlaten. Het filter vermindert de uitstoot van schadelijke gassen met wel 96%.