Het belang van een goed rookkanaal

Een goed werkend rookkanaal is de motor voor een goed werkende kachel. Zonder dit kanaal kan een houtkachel namelijk niet goed branden. Vuur ontstaat wanneer warmte, zuurstof en brandstof in voldoende mate aanwezig zijn. Voor een goede verbranding is dus voldoende zuurstof nodig. En daar zorgt een goed rookkanaal voor door het creëren van voldoende trek, een luchtstroom met een zuigende werking.

Hoe ontstaat trek?

Maar hoe ontstaat trek dan precies? Trek is het resultaat van opstijgende warme lucht en heeft een zuigende werking. Zuurstof wordt de kachel in gezogen waardoor houtgas in combinatie met voldoende warmte goed kan ontbranden. U kunt het vergelijken met een luchtballon. Doordat de lucht in de ballon warmer is dan de lucht daarbuiten, stijgt de ballon. Bij een houtkachel werkt dat precies hetzelfde. De rookgassen zijn warmer dan de buitenlucht, waardoor deze willen stijgen. Door deze stijging wordt er als het ware aan de kachel gezogen en spreekt met van ‘schoorsteentrek’.

Nadelen slecht rookkanaal

Wanneer er onvoldoende trek is komt er minder zuurstof in de kachel. Hierdoor kan houtgas niet goed verbranden en dat veroorzaakt overlast in de vorm van stinkende en schadelijke rook. Houtgassen hebben dan niet de kans gekregen om te verbranden. Ook hechten onverbrande deeltjes (creosoot) zich aan het rookkanaal wat niet alleen de trek verminderd, maar ook de kans op schoorsteenbrand vergroot. Doordat de rookgassen onverbrand het rookkanaal verlaten en dus geen warmte hebben kunnen afgeven, daalt ook het rendement en gaat onnodig hout verloren. 

Rookafvoerkanaal van steen of RVS?

Met een geïsoleerd RVS rookafvoerkanaal bereik je een vele malen betere trek dan met een stenen afvoerkanaal. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste blijven de rookgassen veel beter op temperatuur in een geïsoleerde RVS afvoerkanaal. We lazen eerder in dit artikel al dat voldoende warmte in het kanaal een voorwaarde is voor goede trek. Het is de warme lucht die opstijgt en zo voor trek zorgt. Rookgassen koelen in een stenen kanaal veel meer af, waardoor ze slechter stijgen en dat zorgt voor minder trek.  Zelfs na vele uren stoken blijft de stenen schoorsteen de rookgassen afkoelen met een slechte trek als resultaat. 

En een slechte trek is niet het enige nadelig effect van afkoelende rookgassen. Afkoelende gassen inclusief alle onverbrande deeltjes zoals teer en roet condenseren en hechten zich aan het rookkanaal. Het risico op schoorsteenbrand neemt aanzienlijk toe aangezien het kanaal een laag brandbaar materiaal bevat. Daarnaast is het schoonmaken van een stenen rookkanaal onbegonnen werk. Het kanaal is heel ruw waardoor aanslag snel kleeft en moeilijk te verwijderen is.

Een RVS afvoerkanaal is gladder wat voordeliger is voor de luchtstroom. Een stenen schoorsteen is niet glad en heeft een onregelmatig oppervlak. Dit veroorzaakt turbulentie in de luchtstroom en belemmert op deze manier de trek. Ook is een glad RVS rookkanaal beter te reinigen waardoor het rookkanaal niet vernauwt en daarmee turbulentie en het risico op schoorsteenbrand worden verkleind.

Ten derde stijgt de rook buiten de schoorsteen bij een geïsoleerd RVS kanaal veel beter op. Dit komt omdat de rookgassen in een geïsoleerd RVS kanaal minder afkoelen dan in een stenen kanaal en daardoor meer stijgvermogen hebben. De rook stijgt hoger op en kan beter verdunnen in de buitenlucht. De kans op overlast neemt hierdoor flink af. In geval van een stenen kanaal borrelt de rook vaak uit de schoorsteen (omdat de rook in het kanaal al flink is afgekoeld) en zakt snel naar beneden. 

Voordelen isoleren rookkanaal

Een geïsoleerd RVS kanaal zorgt er voor dat de rookgassen hun warmte behouden wanneer ze omhoog door het kanaal stromen. De voordelen zijn: 

  • Er ontstaat meer trek
  • Minder risico op afzetting in het kanaal.
  • Minder risico op het veroorzaken van overlast.
  • Het kanaal is (beter) te vegen. 
Zoek