Wat zijn de meest milieuvriendelijke houtkachels?

De basis voor schoon en milieuvriendelijk stoken begint bij een goede en milieuvriendelijke houtkachel. Maar wat is nou een goede en milieuvriendelijke houtkachel? 

Een goede en milieuvriendelijke houtkachel is in ieder geval in staat om een zo volledig mogelijke verbranding te kunnen realiseren. Een volledige verbranding betekent dat alle houtgassen die vrijkomen verbranden. Het verbranden van deze gassen geeft uiteindelijk de prachtige vlammen en de minste uitstoot. Wanneer deze milieuonvriendelijke gassen niet goed verbranden, komen ze via het rookkanaal naar buiten en geven zo overlast. Natuurlijk speelt ook het stookgedrag en het gebruik van het juiste hout een belangrijke rol. Maar een slechte houtkachel is ook met goed stookgedrag en het juiste hout minder goed in staat om alle houtgassen goed te kunnen verbanden dan een moderne kachel. Waar je naar kunt kijken is of de kachel voldoet aan de EcoDesign 2022 eisen. Wanneer dit het geval is, dan weet je dat de kachel presteert volgens een aantal basisvoorwaarden voor milieubewust en efficiënt stoken.

EcoDesign 2022 wet- en regelgeving

De EcoDesign 2022 wetgeving is door de Europese Unie in het leven geroepen om de negatieve impact op het milieu door het stoken met een verkeerde houtkachel te verminderen. De wet stelt eisen aan het rendement van de kachel en de uitstoot van fijnstof. Daarbij moet het rendement minimaal 75% zijn en mag de uitstoot van fijnstof maximaal 40 mg/m3 bedragen. Vanaf 01-01-2022 mogen haarden- en kachelverkopers alleen nog maar houtkachels verkopen die voldoen aan deze EcoDesign 2022 eisen. De meeste haardenspeciaalzaken in Nederland voldeden met hun producten al enkele jaren aan deze normering. 

Een milieuvriendelijke houtkachel met een goed rendement

Het rendement van een houtkachel is de hoeveelheid aan warmte die de kachel uit een blok hout haalt en afgeeft aan de betreffende ruimte. Kachels die voldoen aan het EcoDesign keurmerk geven minimaal 75% van de warmte af aan de ruimte. De overige 25% van de warmte gaat via de schoorsteen verloren. Hoe hoger dit rendement is, hoe beter en dus ook schoner de kachel brandt. Je bereikt dan met minder hout een hogere temperatuur in uw kamer. 

Een open haard is de meest ongewenste situatie voor het milieu, de buren en het rendement. Met dit type haard behaal je namelijk slechts een rendement van ongeveer 15%. Dit betekent dat 85% van de warmte via de schoorsteen verloren gaat. Zonde en slecht voor de omgeving! Een gesloten haard of kachel bereikt een hoger rendement en is daarmee een stuk aantrekkelijker als warmtebron. Het merendeel van de warmte komt bij een gesloten systeem in de kamer terecht en wordt dus nuttig gebruikt. Een houtkachel met speksteen is ook een efficiënte en daarmee aantrekkelijke warmtebron. De warmte wordt namelijk in de steen opgeslagen en langzaam afgegeven. Zo profiteer je zelfs nog lange tijd nadat de kachel uit is van aangename warmte. 

Met een gesloten haard of kachel kun je gecontroleerd stoken en daarmee een goede verbranding bereiken. Dit verschilt uiteraard per type haard. Een kwalitatief goede haard is in staat om houtgassen zo volledig mogelijk te verbranden en geeft een hoger rendement. Daarnaast komt een goede verbranding ook het milieu ten goede. In onverbrande houtgassen zitten namelijk schadelijke stoffen die via de schoorsteen naar buiten gaan en overlast kunnen veroorzaken. 

ABCAT® houtrookfilter; de perfecte end-of-pipe oplossing

De ABCAT® houtrookfilter is een ‘end-of-pipe’ oplossing en zorgt voor een naverbranding van onvolledig verbrande houtgassen. Het filter werkt door toepassing van een katalysator en maakt daarbij gebruik van de edelmetalen palladium en platina. De katalysator kraakt onvolledig verbrande verbindingen zoals koolwaterstofverbindingen. Het houtrookfilter werkt daarnaast als een filter voor fijnstof en vliegas. Vanaf een houtrooktemperatuur van circa 100 °C begint de ABCAT® houtrookfilter zijn werk te doen. De katalysator wordt daarom net boven of achter de kachel, als eerste segment kachelpijp, in het afvoerkanaal geplaatst.

Bekijk hier de video met uitleg over de ABCAT®

Zoek