Het nut

Het nut van een ABCAT® houtrookfilter

Lees ook:

Het nut van een ABCAT® houtrookfilter

Stoken op hout is in meerdere opzichten een goed alternatief voor het verwarmen met fossiele brandstof. Maar hout is chemisch gezien een behoorlijk complexe brandstof. Eigenlijk gaat het stoken van hout in kachels, zelfs in de beste en duurste kachels en met het mooiste hout, altijd samen met de uitstoot van geurstoffen, roet, fijnstof en vele andere stoffen. Op dat punt schiet de innovatieve techniek van de ABCAT® houtrookfilter te hulp.

Vrijwel iedere auto heeft momenteel een katalysator en/of roetfilter om het onvermijdelijke CO en roet van automotoren terug te dringen. Het ABCAT® houtrookfilter van EcoCat past de roetfilter-technologie nu ook toe op de “uitlaat” van houtgestookte kachels. Het filter is de oplossing om eventuele voorkomende geur- en fijnstof overlast te voorkomen.

De werking van het filter in de praktijk

De ABCAT® is een houtrookfilter met katalysatortechniek. In de praktijk betekent dit dat de geur van de rook uit de schoorsteen sterk wordt verminderd. Daarbij vermindert het filter tot 96% van onvermijdelijke uitstoot van schadelijke stoffen zoals PAK’s en fijnstof (roet, teer, as en houtstof). De katalysator is eenvoudig in te bouwen in een bestaand of in een nieuw rookgasafvoerkanaal. Het heeft een geringe invloed op de natuurlijke trek in uw schoorsteen. Daarnaast is de ABCAT® zeer eenvoudig schoon te maken door het filter uit te kloppen of af te spoelen.

De werking van de ABCAT® is optimaal bij een juiste stookwijze. Kijk voor meer informatie op de website van houtrookfilter. De cijfers zijn gebaseerd op resultaten van het Duitse testinstituut RRF- 2018

De belangrijkste feiten en cijfers van het ABCAT-houtrookfilter op rij:

  • Nagenoeg geen geur meer waarneembaar
  • Reducties voor CO en ‘vluchtige organische verbindingen’ zoals koolwaterstoffen > 55%
  • Reductie stof 65%
  • Verhoging rendement 3%

Feiten en cijfers